DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

W związku z wprowadzeniem z dniem 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Chcemy poinformować Cię o sposobie świadczenia przez nas usług oraz wyjaśnić w jaki sposób chronimy Twoją prywatność. Na kolejnych stronach znajdziesz też informacje, jak możesz korzystać ze swoich praw do zgromadzonych przez nas danych.

Administrator danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są administrowane przez: Horde Dominika Kurowska z siedzibą w /68-200/ Kalisz, ul. Częstochowska 5/9 posługująca się numerem NIP: 6182180352 i REGON: 382244140

Wszystkie działania związane z Twoimi danymi odbywają się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i spowodowane jest faktem, iż podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każde takie działanie wykonywane jest zgodnie z obowiązującym prawem oraz zastosowaniem Standardowej klauzuli umownej wraz z Tarczą prywatności. Są to środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane jedynie w ramach podmiotów wymienionych przez nas w tym dokumencie.

Oznacza to, że nie sprzedajemy Twoich danych ani ich nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. Podane przez Ciebie dane służą nam jedynie do prawidłowego świadczenia przez nas usług.

W niektórych przypadkach Twoje dane przekazać możemy wybranym podmiotom zewnętrznym w ramach realizacji usług, które zostały przez nas im powierzone w zakresie niezbędnej współpracy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Przetwarzanie danych?

W związku ze świadczeniem przez nas usług oraz stałym polepszaniu funkcjonowania naszej strony przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy wyrażonej przez Ciebie zgody. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi.

W niektórych przypadkach, na przykład lepszego dopasowania działania usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Wyrażenie zgody jest oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz odwołać.

Zawsze aktualna Polityka prywatności

W związku z możliwością przyszłych zmian prawnych oraz naszych ustaleń wewnętrznych zastrzegamy sobie prawo i konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, każdorazowo poinformujemy Cię o takiej sytuacji. Jej najnowsza wersja zawsze będzie  dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

TWOJE PRAWA ZGODNE Z RODO

Jakie prawa przysługują Ci zgodnie z RODO?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo otrzymać komplet informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres rodo@hordewild.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 781 100 420.

Prawo do przenoszenia danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub wcześnie zawartej umowy. Pamiętaj, że masz prawo otrzymać kopię tych danych w czytelny, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Informacje te mogą zostać przesłane do Ciebie lub do innego (wskazanego przez Ciebie) podmiotu, który odtąd będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które posiadamy.

Prawo do poprawiania danych

W ramach RODO przysługuje Ci również prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w naszym sklepie www.inkrebel.pl, możesz w każdej chwili edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale i zgody w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili możesz usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe. Możesz dokonać tego w dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji kiedy:

– jesteśmy w trakcie realizacji twojego zamówienia;
– masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;
– mamy uzasadnione podejrzenie lub pewność, że korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
– jeśli dokonałeś u nas jakichkolwiek zakupów. Wtedy zgodnie z prawem musimy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

RODO daje Ci także prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych, w takim zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane, opierając się o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe,chyba że znajdziemy zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; Każdorazowo poinformujemy Cię o tym fakcie.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Wyrażenie zgody na marketing bezpośredni jest dobrowolne i jest powiązane z otrzymywaniem przez Ciebie materiałów marketingowych, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, którą przygotowujemy w celu tworzenia takich materiałów.

Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych, wystarczy że prześlesz nam taką informację pod adres rodo@hordewild.pl. Drugą możliwością jest przesłaniem nam takiej prośby poprzez wbudowany formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie.

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

– jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
– jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
– jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
– jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Jak zapewne doskonale wiesz, najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo, w tym również to związane z twoimi danymi osobowymi. Dlatego gdyby, któreś omawiane przez nas zagadnienie było dla Ciebie niejasne bądź miałbyś jakieś pytanie związane z bezpieczeństwem twoich danych, specjalnie dla Ciebie aktywowaliśmy specjalną skrzynkę rodo@hordewild.pl, spod którego będziemy odpowiadać na twoje pytania.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli na jakimś etapie odniesiesz wrażenie, że w niewłaściwy sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe , prosimy o niezwłoczny kontakt w tej sprawie. Masz również prawo zgłosić taką informację do właściwego organu nadzorczego.

zakupy w naszym sklepie

Dlaczego korzystamy z Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie do zarządzania  zakupami online w ramach naszego sklepu. Twoje dane nie są nikomu odsprzedawane.

Są nam one natomiast niezbędne w celu przetwarzania Twoich zamówień, ich realizacji, zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy produktów. Skorzystamy z nich także w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Bez udostępnienia nam tych danych nie moglibyśmy również zarządzać Twoimi płatnościami oraz przetwarzać reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Ciebie produktów.

Dzięki danym osobowym otrzymujemy szereg informacji, niezbędnych do sfinalizowania procesu zakupowego:

– możemy Cię zidentyfikować i zweryfikować, czy Twój wiek prawnie kwalifikuje Cię do zakupów online;
– potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi;
– sprawdzić Twoją historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci różne formy płatności.
– usprawnić cały proces zakupowy bez zasypywania Cię dziesiątkiem pytań, na które musiałbyś odpowiedzieć

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

– dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
– informacje na temat płatności i historię płatności;

– informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych wyżej usług. Otrzymują je wyłącznie firmy:

– które przetwarzają Twój adres;
– agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień oraz wiadomości
– magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności;
– banki w celu weryfikacji tożsamości oraz płatności elektronicznych;
– firmy windykacyjne.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Robimy to w celu świadczenia Tobie usług i dostarczania Twoich zamówień.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem.

Informacje marketngowe

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych?

Korzystamy z Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji i ofert marketingowych za pośrednictwem:

– poczty e-mail;
– wiadomości SMS;
– kontaktu telefonicznego;
– komunikatów PUSH;
– tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

– dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
– dane demograficzne;
– jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie pobrane do koszyka zakupów lub z niego usunięte.

Jeśli masz konto w naszych sklepach, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:

– imię i nazwisko;
– adres tradycyjny oraz mailowy;
– dane firmy
– nr telefonu
– dane demograficzne;
– historia zakupów;
– sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Są one przetwarzane w celu realizacji naszych celów związanych z obsługą Twojej osoby oraz w zakresie wskazanym przez nas.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji marketingowych. Wyjątek stanowią materiały przesyłane tradycyjną pocztą, w tym katalogów – tego typu informacje wysyłamy do Ciebie na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych, wystarczy że prześlesz nam taką informację pod adres rodo@hordewild.pl. Drugą możliwością jest przesłaniem nam takiej prośby poprzez wbudowany formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. W przypadku informacji handlowych wysyłanych pocztą e-mail, uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy.

POLITYKA COOKIES

Cookies (ciasteczka) – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.

Cookies Administratora – oznaczają cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.

Cookies Zewnętrzne – oznaczają cookies zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem strony internetowej serwisu.

Jak używamy plików cookies?

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

1. cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

2. cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookies do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

 

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy cookies w następujących celach:

1) Konfiguracji serwisu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu
b) Rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
c) Zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik.
d) Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
e) Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

a) Utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
b) Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c) Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.
b) Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.

4) Zapamiętania lokalizacji użytkownika. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5) Analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6) Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam produktów i usług.

7) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne w następujących celach:

1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics.

2. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

a) youtube.com
b) instagram.com,
c) Facebook.com.

4. prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a) opineo.pl.
b) ceneo.pl

Czy możesz się na to nie zgodzić?

Oczywiście możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.